Projekty

logotypy dotacja

„Dotacja na kapitał obrotowy dla "AUTOCENTRUM" M.Z.KIERAT SPÓŁKA JAWNA”

Tytuł projektu:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla „AUTOCENTRUM” M.Z.KIERAT SPÓŁKA JAWNA”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Cele projektu:

Celem projektu było utrzymanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy w niezakłóconym stanie w okresie realizacji projektu. Planowanym efektem jest utrzymanie działalności gospodarczej przez kolejne lata.

Okres realizacji: 01.07.2020 – 30.09.2020

Wartość projektu: 100 939,53 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych: 100 939,53 zł (poziom dofinansowania 100 % całkowitych kosztów)

Kontakt

Auto-Centrum M.Z. Kierat Sp.J. Tychy, Śląsk © 2022
Alfa Romeo | Fiat | Fiat Professional | Jeep